No mostrar més aquest missatge

Exercici de Drets

QUINS DRETS TINC EN RELACIÓ A LES MEVES DADES I ELS SEUS TRACTAMENTS?

Aquests són els drets que pots exercir en relació a les teves dades:

Dret d'accés

Dret a conèixer quines dades teves estem tractant.

Dret de revocació del consentiment

Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment quan ens hagis donat autorització per tractar les teves dades.

Dret de rectificació

Dret a que rectifiquem o completem les teves dades si aquests són inexactes.

Dret d'oposició

Dret a oposar-te a aquells tractaments basats en interès legítim.

Dret de supressió

Dret a que eliminem les teves dades quan ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.

Dret de limitació

Dret a que limitem el tractament de les teves dades (en determinats supòsits, expressament previstos en el RGPD).

Dret de portabilitat

Dret a que et lliurem les teves dades (dades tractades per a l'execució dels productes i serveis i dades que tractem amb el teu consentiment) perquè puguis transmetre-les a un altre responsable.

Podràs exercir els teus drets dirigint-te per escrit a la direcció en l'Apartat de Correus núm 209 de València (46080), indicant clarament el dret que desitges exercir, el teu nom, cognoms i una còpia del document nacional d'identitat (DNI) o document similar que ho acrediti.

Addicionalment, podràs posar-te en contacte en tot moment amb l'Autoritat de Control competent en matèria de protecció de dades mitjançant la bústia de queixes i suggeriments habilitat a l'efecte a www.agpd.es.

Així mateix, pots contactar en tot moment amb el delegat de Protecció de Dades de Comercia Global Payments per tal de resoldre totes les qüestions que puguis tenir relatives al tractament de les teves dades personals i l'exercici dels teus drets a través de "Exercici de Drets".

Per a més informació respecte a la nostra política de privacitat visitar l'apartat "Avís Legal".

Així mateix, pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de Comercia Global Payments per tal de resoldre totes les qüestions que pugui tenir relatives al tractament de les seves dades personals i l'exercici dels seus drets a través d' contacte DPO.